Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(2)

Utgiver

Norsk atferdsanalytisk forening

Dokumenttype

Sammendrag

Utstrakt forskning dokumenterer at barn med autisme mangler eller har begrenset ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Barn med autisme har en syndromspesifikk svikt innen felles oppmerksomhet. Felles oppmerksomhet er for eksempel når to personer aktivt deler oppmerksomhet mot et objekt eller en hendelse, hvor de holder øye med hverandres oppmerksomhet rettet mot objektet eller hendelsen. Teknisk sett er felles oppmerksomhet et samtidig engasjement av to eller flere individer som retter fokus mot en ytre ting med hensikt om og «å dele glede» eller «dele interesse». Felles oppmerksomhet inkluderer en rekke enkeltstående ferdigheter som det gis opplæring på basert på anvendt atferdsanalyse. De siste ti årene har felles oppmerksomhet fått økt fokus til fordel for barn med autisme. Fokuset har vært spesielt rettet mot å utvikle effektive intervensjoner for å fremme felles oppmerksomhet. Hensikten med denne presentasjonen er å beskrive noen praktiske eksempler på øvelser i opplæring av ferdigheter innen felles oppmerksomhet for barn med autisme

Emneord

Versjon

Utgivers pdf

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1548