Poesi og lingvistiske kontraster: språklig oppmerksomhet i klasserommet

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

NOA. Norsk som andrespråk;27 (2)

Utgiver

Novus forlag

Dokumenttype

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer vi et flerspråklig diktprosjekt ut fra mulighetene det gir for metaspråklige samtaler og dermed metaspråklig bevissthet hos elevene. Spørsmålet vi stiller er: Hvordan kan poesi benyttes didaktisk for å fremme metaspråklig bevissthet i en språkheterogen klasse? Prosjektet er prøvd ut i en sjetteklasse i Oslo. Poesi på mange språk – lesing og skriving av dikt – er i analysen brukt for å belyse det Bialystok (2001) og andre har omtalt som språklig oppmerksomhet, en oppmerksomhet rettet mot språklige fenomener. En slik språklig oppmerksomhet er en forutsetning for å sette i gang prosesser for å øke det som av forskere helt siden tidlig litterasitetsforskning og andrespråksforskning er omtalt som metaspråklig bevissthet (blant annet Birdsong 1989, Yaden & Templeton 1986).

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1027