Økonomiske insentiver betoner strategisk gjensidighet i et investeringsspill

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MALKS;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

“Other- regarding”- preferanse er nyttet i atferdsspill til å se på hvorfor vi velger å dele en andel av vår velferd, penger og informasjon. Ni team deltok i fire atferdsøkonomiske spill; fangens dilemma (FD), investeringsspill med bonus eller tilbaketrekk og ultimatumspill. Som del av et innen- subjekt design er de satt i et hypotetisk scenario for å bli enige, om fordeling av ansvar eller betale for en tjeneste for å minimere forsinkelser. Økonomiske insentiver kan påvirke denne relasjonen i et dilemma spill ved at andelen går ned, slik at det undergraver et “frivillig samarbeid”. Positiv gjensidighet ble målt ved at en person deler det meste av sin andel. Insentivene som legges til i to av spillene er sentrale for å se om dette valgmønsteret endrer seg. Funnene viser at det var en svak nedgang i mot-tilbudet fra spill med bonus til spill med altruistisk straff (insentivet). Skjemaene både for sosiale normer og insentiver er lært ved ulike intervaller og virker for det valget som blir dominant. En slik situasjon er sett i forhold til et nytt leverandørmarked for den norske jernbanen. Vil være interessant å bruke dette for andre sammenhenger, og om nedgangen i samarbeidet også skjer der.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6101