Økologisk mat i Forsvaret - holdninger til økologisk mat og landbruk blant brukerne av Forsvarets messer

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAEH;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Dette er en undersøkelse som ble gjort i forbindelse med en masteroppgave innenfor masterstudiet i mat, ernæring og helse ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Undersøkelsen ble utført i Forsvarets messer ved to avdelinger i Midt-Norge og fire avdelinger på Østlandet. Målet var å kartlegge holdningene til økologisk mat og landbruk blant brukerne av Forsvarets messer. Metode: Metoden var kvantitativ undersøkelse med bruk av spørreskjema. Det ble gjort ulike analyser i form av blant annet faktoranalyse, reliabilitetsanalyse og signifikanstester. Det ble laget holdningskonstrukter av ulike holdningsutsagn fra spørreskjemaet, og disse ble samlet i et overordnet storkonstrukt. Resultat: Kvinnene var mer positive enn mennene til økologisk mat og landbruk, de over 30 år var mer positive enn de som var 30 år eller yngre. De fra Luftkrigsskolen Trondheim var mer positive til økologisk enn de resterende avdelingene, og totalt sett hadde respondentene forholdsvis nøytrale holdninger til økologisk mat og landbruk. Likevel var 50 prosent av respondentene positive eller svært positive til økologisk mat i Forsvaret. Konklusjon: Trolig er brukerne av Forsvarets messer ganske nøytrale i sine holdninger til økologisk mat og landbruk, men det finnes antakelig betydelige forskjeller innenfor populasjonen

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1338