Og flere står igjen, eller ...!? Et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeidslæring. Eksempler fra design, arkitektur- og kunsthistorie i videregående skole

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAYP;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk omhandler et aksjonsforskningsprosjekt som er gjennomført ved en videregående skole i Oslo. Jeg har i samarbeid med elevene i en Vg2-klasse med formgivingsfag lagt til rette for videreutvikling av to undervisningsopplegg i fagene design, arkitektur- og kunsthistorie, som er: “Bauhausskolen” og “Samisk kunst i Norge”. Gjennom en rekke aksjoner under prosjektet har vi tatt utgangspunkt i prinsippene fra samarbeidslærings-modellen Cooperative Learning (David & Roger Johnson 2006). Samarbeidslæring legger opp til at elevene skal være aktive og medvirkende. De skal lære å ta gjensidig ansvar for hverandre, og løse problemer gjennom en demokratisk prosess. Modellen legger særlig vekt på at elevene må lære sosiale ferdigheter. Lærers rolle er tilrettelegger og veileder.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2571