Ny nordisk kost. En tilpasning til Valdres

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAEH;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Ny nordisk kost er et konsept som setter fokus på nordiske råvarer. Konseptet vil fremme disse råvarene for at de nordiske landene skal bli flinkere til å utnytte egne ressurser, etter å ha blitt inspirert fra andre land og kulturer lenge. Ny nordisk kost baserer seg blant annet på lokale matvarer, sesongtilpasset mat, helseaspektet, gastronomi og miljø. Formålet med denne oppgaven å; (1) definere hva Ny nordisk kost vil være i Valdresregionen, og (2) tilpasse Ny nordisk kost til Tonsåsen Rehabiliteringssenter. Intervjuer er gjennomført for å svare på formålene. For å definere Ny nordisk kost i Valdres er det utarbeidet en matvareliste med oversikt over hva som kan sankes og produseres i regionen. Det er også samlet erfaringer, kunnskap og ideer fra informantene om hva de ser som fordeler og utfordringer ved å implementere Ny nordisk kost. For å tilpasse Ny nordisk kost til Tonsåsen Rehabiliteringssenter er det laget et menyforslag for tre uker. En uke for høst, en for vinter og en for vår. Dette er gjort i samarbeid med en videregående skole i Oppland

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1198