Nudge for bedre samfunnshelse

  • Jacobsen_Hanne_MALK5000_2016.pdf (1M)

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MALKS;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

Nudgeteorien blir stadig mer utbredt. Med prinsipper fra både atferdsanalysen og atferdsøkonomien, belyses det hvordan valgsituasjoner kan påvirkes ved kontekstuelle endringer. Nudging beskrives som påvirkning i valgøyeblikket, med intensjoner om å gjøre liv bedre. Artikkel 1 gir en introduksjon av nudgeteorien, og tar for seg hvordan nudger påvirker valgatferd i samfunnet. Artikkelen drøfter hvordan nudging både brukes og kan brukes for å bidra til bedre samfunnshelse, og diskuterer de etiske implikasjoner som knyttes til teorien. Artikkel 2 omhandler en eksperimentell feltstudie, hvor det undersøkes om nudging kan øke enkeltbidrag til fellesansvar i samfunnet. Et bilde av ”observerende øyne” ble hengt opp i gruppetimesaler på treningssentre i Oslo. Formålet med studien var å se om ”observerende øyne” påvirket hvor mange som vasket treningsapparater etter bruk. Resultatene fra studien baseres på totalt 254 individuelle valgsituasjoner, observert ved ni observasjonsforløp. Resultatene viser en økning av antall medlemmer som vasket treningsapparater etter bruk når ”observerende øyne” var innført, sammenlignet med observasjoner uten innførte tiltak. Studien viser at nudgeteorien kan være et viktig bidrag for å forstå hvordan valgsituasjoner formes og endres

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3326