Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for ungdomsforskning;12(2)

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Sammendrag

I artikkelen undersøker vi tidstrender i problematferd blant norsk ungdom fra 1992 til 2010. Har norsk ungdom blitt «snillere» de siste 20 årene? Videre undersøker vi en påstand om økt omfang av sideproblemer (rus og svak psykisk helse) blant unge som er mye involvert i problematferd. Finner vi tendenser til polarisering? Har forskjellen mellom de lovlydige og unge som er mye involvert i problematferd blitt større? Datamaterialet er Ung i Norge 1992, 2002 og 2010. Analysene viser at omfanget av norm- og regelbrudd har gått ned. Videre finner vi tendenser til polarisering mellom de to første undersøkelsene, men for hele perioden finner vi ingen utvikling i retning av flere sideproblemer blant unge med atferdsproblemer.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2486