Min rett til å fortelle din historie: Etiske utfordringer i fortellerkunst

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

Med denne studien henvender jeg meg til dere som er interessert i, og arbeider med fortellerkunst. Studien tar for seg etiske utfordringer i arbeidet med å behandle virkelige liv i en forestillingsprosess, og vil derfor også kunne være relevant for drama, teater og scenekunst for øvrig. Studien baserer seg på mitt arbeid med å skape en fortellerforestilling som tar utgangspunkt i min farmors livshistorie, og berører derfor mange etiske og moralske konflikter for meg personlig, så vel som etiske og moralske konflikter på samfunnsnivå. Ved å anvende aksjonsforskning, som bestod av tre forestillinger for tre forskjellige publikum, og den reflekterte praktiker, har jeg forsøkt å beskrive de etiske utfordringene jeg møtte i arbeidet før, under og i etterkant av aksjonsforestillingene. Studien baserer seg på mine utvalg fra det narrative intervjuet med min farmor, og fokuserer derfor først og fremst på de dramaturgiske valgene jeg har tatt og konsekvensene disse kan ha for informanten. De største etiske utfordringene jeg møtte i denne prosessen var å tre den aristoteliske dramaturgien over hennes historie, endre karakterene slik at de passet inn i plottet og hvordan jeg skulle fremføre den ferdige forestillingen for farmor og vår nærmeste familie.
With this study I am addressing those interested in the art of storytelling. The study examines the ethical challenges in a production process based on real life events, and will therefore also be relevant for drama, theatre and performing arts in general. The study is based on my efforts to create a storytelling performance that is based on my grandmother’s life story, and therefore it affects many ethical and moral conflicts for me personally, as well as moral and ethical conflicts on a community level. By using action research and the reflective practitioner, I have connected the analysis of empirical data and the dramaturgical analysis of my own selection of scenes from my grandmothers life story. I have further tried to reflect on my dramaturgical choices and the ethical challenges I faced in the work before, during and in the aftermath of the performance. The most difficult ethical challenges I faced in this work was to change my grandmother´s life story to fit the aristotelian dramaturgy, to change her character to serve the plot and to tell the story in my perfered way back to her, with our immediate family members as an audience.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3359