'Men han har forskjellig farge på øynene.' Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

Norsklæreren;(4)

Utgiver

Fagbokforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Utgangspunktet for artikkelen er en resepsjonsstudie av en gruppe seksåringer på barnetrinnet som leser bildeboken Bukkene Bruse på Badeland av Rørvik og Moursund (2009). I samtale om boken begynner barna å undre seg over og kommentere trollets mentale tilstander og følelser ut fra trekk ved tegningene. Hvorfor har trollet forskjellig farge på øynene? Er han sint eller kanskje redd? Hva betyr det egentlig at munnen er åpen? Er trollet glad da? Siktemålet med artikkelen er å undersøke om utsagnene til barna i studien kan forståes som forsøk på å mentalisere, å søke å forstå andre menneskers – og dermed egne – tanker og følelser. I artikkelen drøftes det om begrepet mentalisering kan bidra til å gi økt innsikt i barns litteraturlesing. Deretter drøftes det om dette perspektivet får didaktiske konsekvenser. Hvilke følger får forståelsen som ligger i begrepet mentalisering når det gjelder synet på og bruken av skjønnlitteratur i skolens morsmålsfag?

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2245