Litteratursiden.no: en offentlig formidlingsarena for bibliotekarer?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2009

Utgiver

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Dokumenttype

Masterprogram

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Sammendrag

Våren 2008 lanserte ABM-utvikling prosjektet Litteratursiden.no. Prosjektet har et 5-års perspektiv og skal etter planen være fullendt i 2012. Målet med Litteratursiden.no er å etablere en nasjonal tjeneste for litteratur og litteraturformidling i norske folkebibliotek. Utviklingsprosjekter som Litteratursiden.no setter dagsorden for hvilken vei bibliotekene skal gå nå og i fremtiden. Denne studien kartlegger på hvilke måter Litteratursiden.no setter dagsorden for digital litteraturformidling i norske folkebibliotek. Litteratursiden.no er et prosjekt som involverer flere aktører. Studien vil derfor også være en undersøkelse av hvordan dette utviklingsprosjektet forstås og tilskrives mening av sentrale aktører som planlegger og utvikler Litteratursiden.no. I både offentlige dokumenter og blant mine informanter i bibliotekfeltet tillegges digital litteraturformidling avgjørende betydning for utvikling av internettbaserte bibliotektjenester. Derimot illustrerer denne studien et manglende vokabular og få relevante faguttrykk for hva digital litteraturformidling er. Sett i lys av prosjektet Litteratursiden.no, viser det seg vanskelig å definere hva en digital litteraturformidlingstjeneste skal inneholde, hvilken kompetanse som er nødvendig og hvilke faglige utfordringer bibliotekarer står overfor i en ny digital kontekst. Følgelig er det nødvendig å følge opp de gode intensjonene om å profesjonalisere digital litteraturformidling og påbegynne en operasjonalisering av fagområdet nå. Ved bruk av kommunikasjonsteori for internettmediet har det likevel vært mulig i denne studien å identifisere betydningsfulle postulater for implementering av digital litteraturformidling. Blant annet viser studien på hvilke måter Litteratursiden.no kan bli en formidlingsarena for norske bibliotekarer.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/324