Leseferdighet og skolevesen 1740-1830 pietister, "potetprester" og et ungt norsk Storting

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2008

Serie/Rapportnr.

Heimen; 45 (4)

Utgiver

Landslaget for lokalhistorie, Institutt for historie og klassiske fag

Dokumenttype

Sammendrag

At leseferdigheten blant folk flest økte markant på 1700-tallet, har flere årsaker. I denne artikkelen vil jeg særlig fokusere på innsatsen til to aktørgrupper: Pietistene, som spilte en viktig rolle i første halvdel av århundret, og opplysningsprestene, som sto sentralt mot slutten av århundret. Begge grupper så på skolesatsing som et viktig virkemiddel. Artikkelen vil konsentrere seg om tre historiske faser: Først innføringen av den obligatoriske allmueskolen 1739/41, deretter biskop Peder Hansens utvikling av skolevesenet i Kristiansands stift rundt 1800, og til slutt det norske Stortings arbeid med en ny norsk skolelov, endelig vedtatt i 1827. Allmuens leseferdighet vil være den røde tråden gjennom artikkelen.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/888