Learning by doing : Studentbedrift en tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

Nordic Journal of Vocational Education and Training;4(3)

Utgiver

Nordisk nettverk for yrkespedagogikk

Dokumenttype

Sammendrag

Samfunnet endrer seg, og med det også de utfordringene som yrkesfaglærerne møter. Entreprenørskap ble definert som en av nøkkelkompetansene innen ulike utdanningsprogrammer, og vi ser derfor en sterk satsing på entreprenørskap i undervisningen som følge av kunnskapsløftet i 2006. Denne artikkelen har som mål å belyse om dagens undervisning av praktisk entreprenørskap gjennom etablering, gjennomføring og ledelse av studentbedrifter. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming som inkluderer sju semi- strukturerte intervjuer, data fra emneevalueringer 2006 -2012, et strategisk litteratursøk samt refleksjoner basert på emneevalueringer for årene 2006 – 2012. Resultat: Praktisk relaterte oppgaver formidlet gjennom formidlingsformen «studentbedrift» gav en opplevelse av økt faglig kompetanse og et helhetsbildet av de fremtidige utfordringene. Dette ble beskrevet som yrkesrelevant. Studentene opplevde at en gjennom studentbedrift ble utfordret innen bedriftsøkonomiske gjøremål, samarbeid i prosjektet og under selve evalueringen av prosjektet - og at denne opplevelsen var sterk divergerende. Konklusjon: Formidling av entreprenørskap bør fokusere på pedagogisk entreprenørskap ved at designet i større grad fokuserer på kunnskap, samarbeid og pedagogisk kompetanse. Ved utformingen av prosjektene bør det leges vekt på fagkunnskap, samarbeid og pedagogiske ferdigheter

Emneord

Versjon

Utgivers pdf

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2101