Læringstrykk og utbrenthet: Den modererende rollen til psykologisk jobbkontroll

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom læringstrykk og utbrenthet, inkludert den modererende rollen til psykologisk jobbkontroll. Læringstrykk ble operasjonalisert som en utfordringsstressor, i henhold til utfordring- hindring rammen av arbeidsrelaterte stressorer. Resultatene fra en tverrsnittstudie blant 4 518 arbeidstakere som er medlem av Finansforbundet avslørte at det ikke er en signifikant sammenheng mellom læringstrykk og utbrenthet. En modererende analyse avslørte at det er en negativ sammenheng mellom læringstrykk og utbrenthet kun for ansatte som opplever høye nivåer av psykologisk jobbkontroll. Disse funnene antyder at høye nivåer av psykologisk jobbkontroll er avgjørende for å redusere forekomsten av utbrenthet blant ansatte hvor utviklingsmessige utfordringer er utbredt. Studiens begrensninger og implikasjoner for fremtidig forskning og praksis blir også diskutert.
The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived training intensity and burnout, including the moderating role of psychological job control. I operationalized perceived training intensity as a challenge stressor, in accordance with the challenge- hindrance framework of work stressors. The results from a cross- sectional study among 4 518 employees who are members of the Norwegian Finance Sector Union revealed a nonsignificant relationship between perceived training intensity and burnout. Moderating analysis revealed a negative relationship between perceived training intensity and burnout only for employees reporting high levels of psychological job control. These finding suggest that high levels of psychological job control are of vital importance for reducing burnout among employees where developmental challenges are prevalent. Limitations of the study and implications for future research and practice are also discussed.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2812