Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Utgiver

Tapir Akademisk Forlag

Dokumenttype

Sammendrag

Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede og erfarne læreres opplevelse av støtte. Lærere finner likevel ofte lite rom for å prioritere systematisk kollegialt samarbeid, som beskrives som for tidskrevende. Lærere sier på tross av at det at de ofte savner å samarbeide. Hvorvidt lærere har møteplasser, anledninger og meningsfulle oppgaver å samarbeide om er viktig, men kan likevel bare delvis forklare lærernes oppfatninger om samarbeidets betydning.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/671