Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

Fysioterapeuten;81(8)

Utgiver

Norske fysioterapeuters forbund

Dokumenttype

Sammendrag

Hensikt: Å utdype forståelsen av hva kvinner opplever som viktig i hjerterehabilitering i fase 2 med tanke på å styrke troen på egen kropp og motivere til trening og fysisk aktivitet etter en hjertehendelse. Design og metode: En kvalitativ studie basert på et fokusgruppeintervju, analysert gjennom systematisk tekstkondensering. Materiale: Fire kvinner som hadde deltatt i hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten. Funn: To hovedtemaer ble identifisert; «Styrket tro på egen kropp» og «Fra ledet til selvstyrt – istandsatt gjennom kroppslige erfaringer, erkjennelse og forståelse». Konklusjon: Denne studien viser at tidlig oppstart med treningsbasert rehabilitering gir viktige erfaringer som bidrar til styrket tro på egen kropp, redusert engstelse for hva hjertet tåler og økt bevissthet på betydningen av trening og fysisk aktivitet. Kompetente fysioterapeuter og likemenn trekkes frem som avgjørende bidragsytere i prosessen.

Emneord

Versjon

Utgivers pdf

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2471