Kunstdidaktikkens møte med marginale røster

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

InFormation-Nordic Journal of Art and Research;482)

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen utforsker kunstdidaktikken fra et teoretisk begrepsutviklingsperspektiv og fremviser temanummerets fokus på marginale røster i og gjennom kunsten. Forfatterne belyser hvordan kunsten kan bidra med et mulighetsrom for å realisere et reelt kulturelt demokrati i samfunnet ved hjelp av samtidskunsteksempler og forslag om å utvikle en estetisk vitenskapsteori.

Emneord

Versjon

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3163