Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for velferdsforskning;18(2)

Utgiver

Fagbokforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

artikkelen drøftes hvordan barnevernsarbeidere bruker kulturelle forklaringer for å forstå minoritetsetniske barn og foreldres situasjon. Dette definerer vi som kulturalisering, en prosess der gitte situasjoner, problemer eller annerledeshet fortolkes, og påvirker handling på grunnlag av generaliserte kulturelle frtolkninger framfor komplekse individuelle, sosiale eller politiske forhold. I artikkelen pekes det i tillegg til dette også på hvordan kulturalisering vil kunne tilsløre sosiale problemer og usynliggjøre hvordan strukturelle og institusjonelle mekanismer kan føre til annengjøring og diskriminering. Artikkelens empiriske utgangspunkt er kasus, beskrevet av barnevernsarbeidere som var deltakere i videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv, gjennomført første gang i 2008 ved fire høgskoler i Norge, som et ledd i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3188