Jordmords holdninger til oxytocinstimulering i normale fødsler - en tverrsnittstudie

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Bakgrunn: Oxytocin blir hyppig brukt av jordmødre for å behandle langsom fremgang i fødsel. Oxytocin blir ofte brukt uten at fødselen innfrir kriteriene for medikamentell stimulering. Hensikt: Hensikten med denne studien var å kartlegge jordmødres holdninger til oxytocinbruk i normale fødsler. Metode: Tverrsnittstudie. 114 spørreskjema er samlet inn fra jordmødre ved to store sykehus på Østlandet. Hovedresultat: Signifikante forskjeller blant jordmødres holdninger til oxytocinbruk ble funnet mellom sykehus A og B. Jordmødre på sykehus B er i større grad enige i påstanden «det brukes for mye oxytocin hos normale førstegangsfødende» (p<0,001). Jordmødre med mindre enn tre års erfaring var i signifikant større grad enig i at det bør konfereres med lege eller annen jordmor før oppstart av oxytocinstimulering sammenlignet med jordmødre med mer enn tre års erfaring(p<0,001). Konklusjon: Resultatene fra denne studien antyder at jordmødres holdninger til oxytocinbruk i fødsel blir påvirket av kulturen ved arbeidsstedet.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3603