Jordmødres erfaringer med å gi informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen med fokus på epiduralanalgesi

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAJO;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Etablere innsikt og forståelse for hvordan jordmor gir informasjon om epiduralanalgesi til kvinner i svangerskapsomsorgen. Problemstilling: Hvordan erfarer jordmødre å gi informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen om epiduralanalgesi? Metode: Kvalitativt design. Semistrukturerte forskningsintervju med åtte jordmødre som har erfaring fra svangerskapsomsorgen. Resultat: Funnene i studien tilsier at det er utfordringer som påvirker jordmors evne til å gi tilstrekkelig informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen om epidural. Konklusjon: Både jordmor og helsestasjon bør vie tid og oppmerksomhet til disse utfordringene for å bedre kvinners evne til få å en reell mulighet å ta informerte valg og ha innflytelse på oppfølgingen i svangerskapsomsorgen.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6705