Jenter og fotball: Hvordan gjør jenter kjønn på fotballbanen?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Sammendrag

Denne oppgavens hensikt er å undersøke hvordan jenter gjør kjønn på fotballbanen. Kunnskapen jeg søker i denne oppgaven vil gi en større forståelse av hvordan det er å være jente og samtidig være en del av et maskulint fotballfelt. I dette prosjektet har jeg gjennomført et feltarbeid av et jentelag i fotball, jeg har benyttet både deltagende observasjon og intervju. Jeg brukte strategisk utvalg under intervjuene, og endte opp med å gjennomføre intervju med åtte av jentene på laget. Gjennom en påfølgende kvalitativ analyse kom jeg frem til fem kategorier som beskriver hvordan jentene gjør kjønn på fotballbanen. Disse fem kategoriene har jeg kalt: ”Korte shortser, en ekstra BH og sminke”, ”Å trøste hverandre og samhold”, ”Å trå til i taklinger” og ”Kvinnefotball som pinglete”, ”Fotball som gutteidrett er gammeldags” og ”Å smile på banen”. Studien viser at kvinnefotballfeltet er i stadig forandring når det kommer til hvordan jentene gjør kjønn på banen. Synet på den ideelle kvinnekroppen som tynn og uatletisk (Azzarito, 2010; Kauer & Krane, 2006), og synet på hva kvinnekroppen kan gjøre er faktorer som viser seg å være i forandring. Andre egenskaper som blir forbundet med det å være kvinne som omsorg, gode relasjoner, og det å være opptatt av det sosiale aspektet er faktorer som ikke har endret seg. Funnene viser at den fysiske kapitalen utgjør en sentral del av den symbolske kapitalen i kvinnefotballfeltet. Det å ha en sterk, kraftfull og selvsikker kropp, det å ha gode fotballferdigheter, og det å ha en attraktiv kropp er faktorer som gir jentene i kvinnefotballfeltet anerkjennelse og status fra andre i feltet som trenere, medspillere, foreldre, tilskuere, og motspillere. Det er blant annet oppmerksomheten fra gutter jentene søker når det kommer til utøvelse av kjønn på fotballbanen. Funnene viser at den fysiske kapitalen utgjør en sentral del av den symbolske kapitalen i kvinnefotballfeltet. Det å ha en sterk, kraftfull og selvsikker kropp, det å ha gode fotballferdigheter, og det å ha en attraktiv kropp er faktorer som gir jentene i kvinnefotballfeltet anerkjennelse og status fra andre i feltet som trenere, medspillere, foreldre, tilskuere, og motspillere. Det er blant annet oppmerksomheten fra gutter jentene søker når det kommer til utøvelse av kjønn på fotballbanen. Funnene viser at jentene utøver en heteroseksuell femininitet på banen. Dette innebærer et fokus på utseende. De viser frem kroppene sine ved å brette opp shortsene og ha push up BH under sports BH når de spiller, og jentene bruker sminke på banen. Jentene bryr seg om hvordan de ser ut, og en grunn til dette er at det motsatte kjønn sitter på tribunen. Jentene er opptatt av å vise seg frem fra det de kaller ”sin beste side”, og de er opptatt av å få oppmerksomhet fra guttene. Jentene forteller også at de er opptatt av å ha en godt trent kropp, både for sin egen del og for å se bedre ut. Jentene utøver også det jeg har kalt omsorgsfemininitet. De trøster hverandre og passer på hverandre både på og utenfor banen. Det er også viktig for jentene at de ikke kjefter på hverandre og får hverandre til å føle skyld når det kommer til prestasjonene på banen. Samholdet i laget er en viktig faktor for jentene. De er gode venner og jentene trives godt på laget. Flere av jentene forteller at samholdet og miljøet i laget er grunnen til at de fortsatt spiller fotball. På tross av at jentene utøver tradisjonelle femininiteter som omsorgsfemininitet og heteroseksuell femininitet, kan de også trå til i taklinger. Jentene er ikke redd for å bruke den atletiske kroppen på banen. Laget er et hardt kjempende lag, de er tøffe i spillestilen og har en holdning som tilsier at de kan være tøffe på banen selv om de er jenter. Det at de er jenter og spille fotball skal ikke begrense måten å spille fotball på. Jentene tråkker til i taklinger, og det kan virke som det er mer aksepter å være tøff på banen enn det er og ikke tørre å trå til i taklingene. Igjen er guttenes meninger viktige for jentene når det kommer til hvordan de presterer på banen og de er redde for å spille en dårlig kamp når det er kamerater og ser på. Fotball har i lang tid blitt sett på som en herreidrett, noe jentene mener er gammeldags. Jentene forstår hvorfor det er noen som forbinder fotball med herreidrett og trekker frem faktorer som mediedekning, lønn, fysikk og at det alltid har vært sånn som grunner til påstanden om fotball som herreidrett. Jentene selv har opplevd svært få negative kommentarer på at de er jenter og spiller fotball, og de mener det er i ferd med å skje en forandring. I motsetning til hva tidligere forskning har vist (Fasting, Pfister & Scraton, 2004; Skogvang, 2006), har jentene i studien aldri opplevd å få spørsmål rundt seksualiteten sin fordi de spiller fotball. Funnene viser at det å ha et godt humør på banen er viktig for jentene. Jentene brukte smileyklistremerker på draktene under kampene og trenerne var opptatt av å opprettholde et godt humør både i garderoben og på banen, og det kan virke som dette var noe de gjorde for å glemme alvoret. Det å ha fokus på å være glade på banen og ikke fokusere på hva andre synes om det de presterer virker også å kunne hjelpe jentene med prestasjonsangst.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2347