Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan mødre med innvandrerbakgrunn som har barn med spesielle behov, reflekterer over egne forventninger og muligheter til det å være yrkesaktive. Analysen er basert på kvalitative intervjuer med i alt 27 foreldre. De fleste mødrene ønsker å være i arbeid, men flere opplever likevel at dette er vanskelig å realisere. Mange familier kommer inn i en negativ spiral som begrenser mødrenes arbeidsdeltakelse, gjennom at fedre må arbeide stadig lengre dager, mens mødrene blir utslitt av det ekstra omsorgsarbeidet. Analysen viser at avlastnings- tilbud, begrenset relevant utdanning, språk og arbeidserfaring har stor betydning for arbeidsmulighetene.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4877