Hvordan tilrettelegge for en relevant og meningsfylt utdanning av brannkonstabler i Norge