Hvordan kan skolen og arbeidslivet i samarbeid legge til rette og utvikle en helhetlig praksisopplæring?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

MAYP;2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

I yrkesfagopplæringen kan ofte et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv være vanskelig å få til. Dette prosjektet hadde fokus på relasjonen mellom skolen og arbeidslivet og foregikk med deltakere fra lærerkollegiet, instruktører i arbeidslivet og elever skoleåret 2011/2012. Prosjektet hadde som mål at praksisopplæringen for Vg1 elevene skulle utvikles. Den didaktiske relasjonsmodellen ble brukt som utgangspunkt for å gi en status på hvordan opplæringstilbudet fungerte før prosjektets oppstart. Det er benyttet aksjonsforskning som forskningstilnærming. I løpet av skoleåret ble det foretatt fem aksjoner, hvorav tre med delaksjoner. Aksjonsforskningsprosjektet er inspirert av både pedagogisk og dialogbasert aksjonsforskning. Det har i prosjektet vært viktig å jobbe sammen i dialoger, og de ulike problemområdene har vært drøftet i flere omganger. Dette har styrket arbeidet og gitt oss ett innblikk i hvilke områder som bør videreutvikles. Den teoretiske referanserammen som ligger til grunn er mesterlæreprisnippene og læring i praksis. Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse utdypes, og Lave og Wenger, Dreyfus og Dreyfus og Schøn er sentrale teoretikere. I tillegg er organisasjonslæring og lærende organisasjoner et viktig element. Funnene som utkrystalliserer seg er å minske gapet mellom praksis og teori, en bedre kvalitetssikring av faget PtF, endring og utvikling i forhold til de ulike samarbeidsformene mellom skolen og arbeidslivet, vurdering av elever og instruktørenes rolle i praksisopplæringen

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1525