Hvordan kan innskuddsløsninger bli bedre enn ytelsespensjon? En studie av pensjonsforløpet til ansatte i offentlige og private sykehjem i Oslo

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Pensjon er et aktuelt tema i stadig endring som påvirker alle. Vi spør: Hvordan kan innskuddsløsninger bli bedre enn ytelsespensjon? Med Monte Carlo-simulering har vi simulert pensjonsforløp til individene i utvalget vårt, 891 ansatte ved sykehjem i Oslo. Vi har sett hvordan investeringsprofil, innskuddssats, pensjonsalder og risikoaversjon påvirker nytten av pensjonsutbetalinger. Hovedresultatene viser at innskuddsløsningene blir bedre enn ytelsespensjon dersom innskuddssatsen settes høyt nok eller dersom pensjonsalderen økes tilstrekkelig. Vi finner at hvis man har en innskuddssats på 7 % og investeringsprofil 100 % så vil de fleste i utvalget vårt ha større nytte av hybridpensjon enn ytelsespensjon dersom de går av med pensjon ved 67 år. For innskuddspensjon må innskuddssatsen være 10 % eller pensjonsalder 70 år før de fleste får større nytte av innskuddspensjon enn ytelsespensjon.
Pension is a topic of high actuality. It is in constant change and it affects everyone. This study seeks to answer the question: How can a defined contribution pension plan become better than a defined benefit pension plan? It uses Monte Carlo-simulations to simulate the pension course of the individuals selected for this study, 891 employees in nursing homes in Oslo. It further demonstrates how investment profile, retirement contribution, retirement age, and risk aversion affect the utility of pension payments. The key findings of this study show that a defined contribution plan becomes better than defined benefit plan if the retirement contribution is set high enough or if the retirement age is increased sufficiently. More specifically, this study shows that a retirement contribution in the range 7 to 10 per cent and a retirement age in the range 67 to 70 years will cause a defined contribution plan to perform better than a defined benefit plan for most of the selection of individuals given investment profile 100 %.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5583