Hvem går til helsesøster?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Sammendrag

Ungdomstiden er for mange en sårbar tid med utfordringer knyttet til fysisk, psykisk og sosial helse, og skolehelsetjenesten betegnes som den viktigste helsetjenesten. Artikkelen kartlegger sammenhengen mellom ungdoms egenvurderte helse og bruk av skolehelsetjenesten. Datagrunnlaget er fra Ung i Oslo 2015, ungdomsskoletrinnet (N=12449). Resultatene viser at én av ti har brukt tjenesten tre ganger eller mer siste 12 måneder. Det er flest jenter som bruker tjenesten, men både gutter og jenter med utfordringer, særlig knyttet til depressive plager og mobbing, benytter tilbudet. Fysiske plager synes viktigere for gutters bruk av skolehelsetjenesten enn jenters, og konflikt i hjemmet synes viktigere for jenters bruk.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5453