Hatprat og ekstremisme: En analyse av ekstreme ytringer på internett og i sosiale medier

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MALKS;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

I denne artikkelen legges det faglige grunnlaget for forskning på ekstremisme og radikalisering ved en presentasjon av utvalgt faglitteratur. Begreper som ekstremisme og ideologi, radikalisering, hatkriminalitet og terrorisme defineres for anvendelse i forskning. Det vises til hvordan en deling av ekstremismebegrepet kan være fordelaktig for vår forståelse av ekstremisme og et godt utgangspunkt når vi skal observere ekstreme ytringer. Vitenskapelig komplimentarisme redegjør for hvorfor vitenskapen er skikket til å gi oss vår beste kunnskap. Det vises til hvordan ekstremister og terrorister bruker internett og sosiale medier for å rekruttere, promotere og bygge ideologi og samhold. En gjennomgang av utvalgt Norsk forskning viser hvor fokuset er og hva som har vært gjort hittil. Behovet for mer forskning bekreftes med et spesifikt fokus på internettforskning. Etiske spørsmål og utfordringer diskuteres med henvisning til retningslinjer for internettforskning i Norge og behovet for retningslinjer som tillater forskere tilgang på nødvendige data innenfor rammene av personvern.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6111