Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

Fontene forskning;(2)

Utgiver

Fellesorganisasjonen FO

Dokumenttype

Sammendrag

Tema for denne artikkelen er barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Barn som har ikke-samboende foreldre med høyt konfliktnivå kan være i en sårbar livssituasjon. Å bistå disse familiene kan være en utfordring for profesjonelle hjelpere i barnevernet. Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med 26 ansatte i den kommunale barneverntjenesten belyser artikkelen hvordan saksbehandlere forstår og definerer foreldrekonfliktsaker, sitt handlingsrom, og hva de opplever som vanskelig i disse sakene. Begrepet grensearbeid (boundary work) brukes som analytisk verktøy for å utforske saksbehandlernes kategorisering og meningsskaping i et faglig og juridisk grenseland. Artikkelen viser hvordan foreldrekonfliktsaker kan utfordre og endre saksbehandleres faglige forståelser, prioriteringer og etablerte praksiser.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1410