Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

Spesialpedagogikk;48(7)

Utgiver

Utdanningsforbundet

Dokumenttype

Sammendrag

Tilpasset opplæring er et viktig opplærings- og utdanningsprinsipp (Opplæringsloven 2011, § 1-3, LK 06) i den grunnleggende utdanningen skolen gir, og som skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. I hvilken grad dette gjøres i alle skolefag, vet man i dag dessverre ikke nok om. I faget kroppsøving sier mange lærere at dette er et vanskelig tema som de kan for lite om, og derfor blir undervisningen for elever med funksjonshemming sjelden god nok. Denne artikkelen retter fokus mot LK06 og om tilpasset opplæring for funksjonshemmede og kroppsøving/fysisk aktivitet i skolen

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1464