Frokostvaner, med vekt på sosioøkonomiske forskjeller, blant elever i videregående skole med og uten tilbud om skolefrokost

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

En kvantitativ spørreundersøkelse ble gjennomført blant elevene ved tre videregående skoler i Østfold med helt eller delvis tilbud om skolefrokost. Hensikten var å se hvilke elever som benytter seg av skolefrokostordningen, og om tilgang til skolefrokost er assosiert med det å spise frokost daglig vanlige skoledager. Det ble benyttet et selvadministrert spørreskjema, og 1288 elever med en gjennomsnittsalder på 16,9 år deltok i undersøkelsen. Dette utgjorde 58 % av det totale antallet elver ved skolene. Fordelingen av respondentene var relativ lik den totale fordelingen ved skolene. Omkring 60 % av respondentene oppgir å spise frokost daglig på vanlige skoledager. Det er 58 % av respondentene som har tilbud om skolefrokost, og av disse benytter 29 % seg av tilbudet. Resultatene viser ulikheter i frokostvaner blant ungdom knyttet til sosioøkonomiske variabler, og det er eget linjevalg (yrkesfag eller studiekompetanse) og foreldrenes yrkesklassifisering som er sterkest assosiert med daglig frokostspising. Det å ha tilgang til skolefrokost var ikke assosiert med det å spise frokost daglig, men denne studiens design er ikke egnet for å måle effekten av tiltaket. Videre helsefremmende tiltak bør være knyttet spesielt til hvorvidt tiltaket kan utjevne sosiale ulikheter i kostvaner

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/728