Formativ vurdering : et eksempel fra en sykepleierutdanning

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Serie/Rapportnr.

Uniped;33 (1)

Utgiver

Universitets- og høgskolerådet

Dokumenttype

Sammendrag

I artikkelen gis det et eksempel på hvordan man kan anvende formativ vurdering i høyere utdanning. Hensikten med formativ vurdering er her å gi studenter tilbakemelding slik at det støtter den enkeltes læringsprosess. Dette krever at studenter har mulighet til å utvikle oppgaven videre og at de forstår de tilbakemeldingene de får. Studenter og veiledere gir tilbakemeldinger på oppgaver som er under bearbeiding. Oppgaver og tilbakemeldinger er tilgjengelig for alle studentene, slik at det utvikles eksempler på hva som anerkjennes innen faget. Studentene involveres også i vurderingsprosessen, ved at de må gi og motta medstudent responser.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/509