Etnoteatrets dialoger

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015-01-01

Serie/Rapportnr.

InFormation - Nordic Journal of Art and Research;4(2)

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Sammendrag

Denne artikkelen bygger på studien «Skapelsen av et etnodrama» som omhandler skapelsesprosessen av et manuskript basert på intervju av unge skeive voksne. Med en hermeneutisk-fenomenologisk kunnskapsforståelse tar forskeren utgangspunkt i det kvalitative forskningsintervjuet og fortolkning av den subjektive livsverdenen som materiale for skapelsen av et etnodrama. Kunnskapsgenereringen utvikles gjennom en devisingprosess med unge amatørskuespillere. Med bakgrunn i funn fra studien diskuteres dialogperspektivet i etnoteaterproduksjoner i lys av Bachelards perspektiver på «The poetics of space». Artikkelens fokus er rettet mot etnoteaterets dialogiske innhold og egenskaper.

Emneord

Versjon

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3278