Etablering av vokale mands ved bruk av Modified Incidental Teaching Sessions

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;40(2)

Utgiver

Norsk atferdsanalytisk forening

Dokumenttype

Sammendrag

Studien er basert på Modified Incidential Teaching Sessions (MITS), som er en blanding av tradisjonell særtrening og mer ustrukturert incidental teaching. MITS går ut på at man innfører tre omganger med prompts med ros etter hver promptet respons. Deretter gir man barnet det barnet har bedt om. Målet var å etablere tre vokale ”mand”-responser hos et barn med diagnosen utviklingshemning. Tiltaket foregikk under lunsjen på avdelingen i barnehagen og på lekeplassen utenfor. Prosedyren i studien skiller seg fra MITS ved at gutten fikk det han ba om umiddelbart etter riktig respons, og hvis ikke riktig respons ble frembrakt, så promptet treneren maksimalt tre ganger. Designen som ble brukt var en multippel baselinedesign. Resultatet viste at de tre trente responsene ble etablert, og de ble generalisert til nye steder samt frembrakt i nærvær av nye personer

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1747