Er kvinneandel viktig for kvinners medvirkning og innflytelse i styrer?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Serie/Rapportnr.

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;6 (7)

Utgiver

Fagbokforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

I denne artikkelen studerer vi kvinners deltakelse og innflytelse i norske styrer. Vi undersøker hvorvidt det enkelte kvinnelige styremedlems deltakelse og innflytelse har sammenheng med kvinneandelen i styret. Vi spurte 458 kvinner i norske styrer om deres erfaringer, og fikk svar fra styrer der kvinneandeler varierer fra 11 prosent til 100 prosent. Vi har to hovedfunn. For det første opplever kvinnene i gjennomsnitt at de i stor grad deltar i informasjonsutvekslingen i styret, at de i liten grad sensurerer egne meninger, og at de har høy grad av innflytelse i styrene. Samtidig finner vi at økt kvinneandel bidrar til at kvinner erfarer høyere grad av informasjonsutveksling, mer deltakelse i uformell omgang utenom møtene samt økt innflytelse. Vi konkluderer med at økt kvinneandel i et styre styrker den enkelte kvinnes opplevelse av medvirkning i og innflytelse på beslutninger i styret.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/495