Episke toner

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

Forord. For ord. For ordene. Før ordene. Førord. Både for og før ordene. For og før alt som kommer etter. Kjernen. En pekepinn på hva som vil komme. En advarsel eller bare en introduksjon? Med dette vil jeg legge til rette for at du, leseren, skal forstå alle disse ordene som er satt sammen til setninger. Mange setninger. Sammensetninger som skaper nye betydninger og forteller noe. Skjønnlitteratur og faglitteratur sees ofte som to ender av skalaen. Motpoler som står i forhold til hverandre og representerer ulike tilnærminger til en sannhet, enten oppdiktet eller faktabasert. Jeg ønsker med dette prosjektet og utfordre de gitte rammene av hva faglitteratur kan være, gjennom fire noveller som tar for seg ulike roller i kunstfeltet. Vise at kunnskap om et felt kan legges frem på mindre tradisjonelle måter en det vi er vant med. Samtidig ønsker jeg å formidle noe mer enn bare faktabasert oppdiktning. Vise at det skjønnlitterære ikke trenger å være en motsetning til det faglitterære, knytte fakta og fiksjon sammen. Ikke se på det som to motsetninger som kjemper mot hverandre, men at disse kan hjelpe og styrke hverandre for å bringe et nytt aspekt til et område. Fange nyanser man kun kan få ved en subjektiv og personlig tilnærming til feltet. Kunst og opplevelsen rundt og av denne, er i stor grad subjektiv og baserer seg på individets erfaringer og tilegnet kunnskap. Det du oppfatter, og tankeprosessen det setter i gang er unikt for deg. Det er ikke gitt at noen andre vil komme til de samme slutningene og få den samme opplevelsen. For veien dit er din, og baser seg på deg som individ. Og uansett hvor objektiv du ønsker å være, vil det alltid ha rot i subjektiviteten. Det er denne subjektiviteten jeg ønsker fange. I stedet for å ignorere og gjemme den, omfavne den og bruke den til min fordel, som et virkemiddel, heller enn et hinder.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2113