En litteraturstudie som kunnskapsgrunnlag for informasjon til de gravide og deres partner om betydningen av fordelene med tidlig hud-mot-hud kontakt umiddelbart etter fødsel og i barseltiden

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAJO;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Å øke kunnskapen om fordeler med tidlig hud-mot-hud kontakt og bidra med kunnskapsgrunnlag for utvikling av informasjonsbrosjyre. Problemstilling: Hvordan kan jordmor bidra til økt kunnskap og gi informasjon om tidlig hud-mot-hud kontakt til de gravide og deres partner rett etter fødsel og i barseltiden? Metode: En tilnærmet systematisk litteraturstudie hvor 5 kvantitative og 3 kvalitative studier er inkludert deriblant en cochrane-studie. Resultater: Tidlig hud-mot-hud kontakt bidrar til at kvinnene lykkes bedre med amming, det øker deres mestringsevne og selvtillit. Barna har stabil temperatur og gråter mindre. Tilknytningen mellom mor og barn øker. God informasjon er vesentlig for tidlig hud-mot-hud kontakt. Konklusjon: Forskning viser at hud-mot-hud kontakt den første tiden etter fødsel er den beste starten for den nyfødte og informasjon i forkant er betydningsfullt
Objective: To increase knowledge about the benefits of of early skin-to-skin contact and to contribute with a knowledge-base for developing an information brochure. Aim of the study: How midwives contribute by increasing knowledge and providing information on early skin-to-skin contact to the pregnant women and their partner right after birth and during puerperium. Method: A systematic aproach to literature study with 5 quantitative and 3 qualitative studies including a Cochrane-review. Results: Findings reveal several benefits of early skin-to-skin contact, such as; success with breastfeeding, stable temperature and less crying from the baby, better affiliation between mother and baby and increased cooping skills and self-efficacy. Good information in advance is essential. Conclusion: Research shows that skin-to-skin contact after birth is the best start for the newborn and information in advance is meaningful.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5483