En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAEH;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn og mål: Personlige trenere (PT) tilknyttet treningssentre har de siste årene fått en stadig større og viktigere plass i det forebyggende helsearbeidet i Norge, og dermed en økende grad av kostholdsrådgivning. Slikt krever kostholds- og ernæringskunnskap, og sannsynligvis også å kunne vurdere kostholdsinformasjon på en kritisk måte. Hovedmålet med denne masteroppgaven har således vært å forsøke å kartlegge PTers ernæringskunnskaper, og hvilke kostholdsråd de gir sine klienter. Materiale og metode: Utvalget (n=62) bestod av sertifiserte PTer i Norge. Alle er tilknyttet en stor nasjonal treningssenterkjede. PTene som deltok i studien besvarte et spørreskjema bestående av to deler. Ti av de 62 PTene som hadde besvart spørreskjemaet deltok på et tilleggsintervju, hvor de skulle ta stilling til en selvutviklet case. Casen hadde to forhåndsdefinerte tema: (a) Hvilke råd gir PTene om det å spise sunt og (b) Hvilke råd PT gir angående vektreduksjon. Resultater: Gjennomsnittlig totalscore på ernæringskunnskapstesten 20,68 ± 6,08 av 35 spørsmål. Faktor- og reliabilitetsanalysene ga to konstrukter for PTenes bruk av kilder til kostholdsinformasjon: Ikke-vitenskapelige kilder og Vitenskapelige kilder. Høy score på konstruktet Ikke-vitenskapelige kilder korrelerte signifikant negativt med totalscore på kunnskapstesten. Enkelte av PTene som deltok på intervju viste en tendens til å ikke svare spesifikt på spørsmålet i case (a), de fleste hadde også vanskeligheter med å komme med konkrete råd knyttet til å spise sunt og til kosthold angående vektreduksjon. Konklusjon: Resultatene antyder at mange av de undersøkte PTene i studien kan ha mangelfull kunnskap om ernæring, og flere benytter seg av ikke-vitenskapelige kilder i sin kostveiledning. Svarene i case (a) og case (b) tydet på at PTer ikke har noen klare retningslinjer for hva de gir av kostholdsråd. Retningslinjer for kostholdsrådgivning på treningssentre og undervisning i ernæring i PT-utdanningen bør trolig vektlegges ytterligere

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1337