En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo Øst

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn og hensikt: Det finnes lite informasjon om kostvaner til innvandere i Norge. Hensikten med denne studien er å undersøke måltidsmønster og kostvaner blant gravide kvinner i Oslo Øst, hvor andelen innvandrere er høy. Dataene ble samlet i en større studie som ser på forekomsten av svangerskapsdiabetes i ulike grupper basert på fødeland. Metode og materialet: 424 gravide kvinner (12-20 svangerskapsuke), kategorisert inn i seks ulike grupper basert på fødeland (Norden, Sør-Asia, Afrika, Øst-Asia, Øst-Europa og MidtØsten) ble intervjuet om matvanene sine de siste 14 dagene ved bruk av et matvarefrekvensskjema. Resultater: Majoriteten av utvalget rapporterte om et kosthold som bestod av kjøtt og fisk (ca 90 % i hver gruppe). Det ble funnet variasjoner i måltidsmønster blant gruppene, den laveste andelen som spiste lunsj ble funnet blant deltakerne fra Midtøsten (61 %) og Afrika (67 %). En høy andel av deltakerne fra disse gruppene og fra gruppene Sør-Asia og Øst-Asia rapporterte om inntak av 1-2 måltider etter middag. Estimert daglig median frekvens for inntak av sukker fra drikke var høyest blant deltakerne fra Afrika (28g), Øst-Europa (26g) og Sør-Asia (18g), en stor del av dette sukkerinntaket kom fra tilsatt sukker i te og kaffe. Median frekvens for inntak av melk var omtrent likt i alle gruppene (ca 2 dl/dag), men inntaket av helmelk og lettmelk var høyere i alle de andre gruppene sammenlignet med deltakerne fra Norden. Majoriteten av deltakerne rapporterte om en lav frekvens for inntak av grønnsaker. Deltakerne fra Øst-Europa, Midtøsten og Norden hadde median frekvens for inntak av frukt på 2 ganger om dagen. Variasjoner i frekvens for inntak av grove kornprodukter, magert kjøtt og fisk, og i tilberedningsmetoder av mat ble også observert. Konklusjon: Variasjoner i måltidsmønster og inntak av sukker, grønnsaker, kjøtt og fisk og fett typer kan ha betydning for forståelsen av forskjellene i overvekt og sykdomsmønster blant kvinner fra ulike regioner.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/716