En kartlegging av kostholdet til en gruppe eldre over 70 år og effekten av et proteininntak i kombinasjon med styrketrening på fettfri masse

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAEH;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Den økende eldre befolkningen har flere helse- og samfunnsmessige konsekvenser, noe som øker behovet for forebyggende arbeid. Sarkopeni er en alders- og livsstilsrelatert tilstand som ofte oppstår ved alderdom, hvor fysisk aktivitet og kosthold er viktige komponenter i forebyggingen. Proteiner ser spesielt ut til å være spesielt viktig for oppbygning og bevaring av muskulatur, men man vet lite om hvor stor mengde protein som skal til for optimal stimulering av muskelproteinsyntese hos eldre. Målene med denne studien var derfor å undersøke 1) kroppsmasseindeksen, kroppssammensetningen og kostholdet til en gruppe eldre over 70 år, og 2) hvilken effekt et inntak av proteiner, i kombinasjon med styrketrening, har på fettfri masse. Metode: Studien ble gjennomført som en del av et større forskningsprosjekt på Norges Idrettshøgskole. Totalt 26 eldre over 70 år deltok. Fettfri masse ble målt ved bruk av Dual Energy X-ray Absorption (DXA) og 24 timers kostintervju for kartlegging av kostholdet. Data ble samlet inn før, under og etter en 12-ukers styrketreningsperiode. Resultater: Før studiestart var median kroppsmasseindeks (KMI) for hele utvalget 25 kg/m², fettfri masse 50,8 kg og fettprosent 31 %. Medianinntaket av protein før studiestart utgjorde 18 E%. Det ble funnet en statistisk signifikant positiv sammenheng mellom proteininntak og fettfri masse før studiestart (p=0,012). Det ble ikke funnet en signifikant sammenheng mellom et proteininntak utover 1,2 gram per kg kroppsvekt per dag og en øking i fettfri masse, selv om korrelasjonen var svakt positiv (0,169). Det ble heller ikke funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom et proteininntak utover 1,5 g per kg kroppsvekt per dag og fettfri masse. Konklusjon: Kroppssammensetningen til utvalget bestående av eldre over 70 år var relativ lik som jevnaldrende menn og kvinner i andre land, og KMI lå innen anbefalt referanseområde for eldre. Protein- og Vitamin D inntaket tilfredsstilte de norske anbefalingene fra Helsedirektoratet, i motsetning til fett, karbohydrat, og fiber, der inntaket ikke var tilstrekkelig. Selv om man finner en positiv sammenheng mellom proteininntak og fettfri masse, er det i denne studien ikke grunnlag for å hevde at et høyere proteininntak har en positiv effekt på fettfri masse. Her må flere studier, optimalt med større utvalg, til for å konkludere.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2637