Efter eget skön: om beslutsfattande i professionellt arbete

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

Socialvetenskaplig tidskrift;18 (4)

Utgiver

Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA)

Dokumenttype

Sammendrag

Denne artikel skiljer mellan en strukturell och en epistemisk förståelse av skön (discretion): å ena sidan skön som ett handlingsutrymme, å andra sidan skön som resonerande om vad som bör göras under betingelser av obestämdhet. Artikeln analyserar skön i epistemisk mening och identifierar några av dess problematiska aspekter.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1166