Early Years Literacy Program - en modell for grunnleggende lese-og skriveopplæring i flerspråklige klasserom?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

Norsklæreren;(4)

Utgiver

Fagbokforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer vi et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til en modell for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen på første til fjerde trinn i grunnskolen som kalles Early Years Literacy Program (EYLP). Denne modellen, eller programmet, er en form for stasjonsundervisning der en lærerstyrt stasjon med veiledet lesing er et sentralt punkt. Elevene er delt inn i grupper ut fra lesenivå, og i løpet av en økt med stasjonsundervisning arbeider de seg gruppevis gjennom ulike aktiviteter på faste stasjoner. I Oslo kommune var det skoleåret 2012–13 64 skoler som brukte denne arbeidsmåten, og den praktiseres også mange andre steder i landet. Artikkelen presenterer for det første to mindre spørreundersøkelser blant lærere i Oslo om deres erfaringer med å arbeide på denne måten og omfanget av arbeidsformen. Dernest legger vi fram resultater fra klasseromsstudier på tredje årstrinn, der fokus særlig har vært på de selvdrevne stasjonene hvor elevene må løse ulike arbeidsoppgaver uten hjelp. Vi diskuterer konsekvenser arbeidsmåten kan ha for flerspråklige elever i de svakeste lesegruppene, og i hvilken grad EYLP kan fremme lese- og skriveutvikling i tråd med intensjonene.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1934