E-læring og sosiale medier

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MALKS;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

Hensikten med artiklene er å rette søkelyset på e-læring og hvilke muligheter som ligger i disse læringsplattformene. E-læring har blitt fremtidens verktøy ved kompetanseheving av ansatte både i privat og offentlig sektor. Det ligger mange muligheter i design der en kan bruke rene nettstudier, en kombinasjon av e-læringskurs og ordinær undervisning, og mobil læring. Læring er i denne sammenheng sett i et atferdsanalytisk perspektiv. Artikkel I er en litteraturstudie der det vil bli sett på utviklingen av nettstudier og hvordan sosiale medier kan brukes som et kommunikasjonsmedium i undervisning. De finnes et utall sosiale medier, men i denne sammenhengen er det valgt å fokusere på Facebook. Facebook er det mediet som har flest brukere og som har flere ulike muligheter for kommunikasjon. Artikkelen ser på noe av den forskning som foreligger omkring bruken av e-læring i høyere utdanning kombinert med sosiale medier. Artikkel II er en eksperimentell studie av opplæringsdesign for bruk på smarttelefoner og nettbrett. Designet har tatt utgangspunkt i gamification og atferdsanalytisk læringsteori. Ved å bruke elementer fra spillteknologien og prinsipper fra atferdsanalysen ble det designet en spillapplikasjon. Applikasjonen besto av 20 flippkort med spørsmål og tilhørende svar. Utvalget i studien ble hentet fra helse- og omsorgssektoren i en kommune. Studien skal prøve å gi noen svar på hvordan mulighetene for kommunikasjon gjennom sosiale medier kan påvirke resultatene av ulik opplæringsdesign

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2643