Digital kompetanse i yrkesfagene: i hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

MAYP;2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Oppgaven handler om digital kompetanse i yrkesfagene, og i hvilken grad opplæringen gir yrkesrettet digital kompetanse. Oppgaven viser resultatene fra en undersøkelse hvor resultatet av undervisning i digitale verktøy i 12 yrkesfaglige klasser er vurdert opp mot den digitale praksis i arbeidslivet.Resultatet av undersøkelsen er at kompetansen elevene fikk i bruk av digitale verktøy ikke er yrkesrettet, men at dette ikke var noe stort problem siden slik kompetanse ikke var forventet. Erfaring i generell bruk av PC ga elevene yrkesrettet digital kompetanse, og forbereder elever til livslang læring. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom de forskjellige yrkene jeg har undersøkt

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1659