«Dette ville jeg aldri snakket med en student om ellers». Ungdom som medveiledere for barnevernstudenter i praksis.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

Fontene forskning;1

Utgiver

Fellesorganisasjonen

Dokumenttype

Sammendrag

Rollene som student, veileder og ungdom byr på noen forståelser av hva som er mulige og umulige relasjoner, interaksjoner og profesjonelle praksiser. I prosjektet Ungdom som medveileder har unge som bor på barnevernsinstitusjoner vært medveiledere for studenter som har vært i praksis som en del av utdanningen. Fire ungdommer har gjennom studentenes praksisperiode formidlet erfaringer om det å være barnevernsklienter og gitt innspill til studentene på deres profesjonsutøvelse. Ungdommer, studenter og praksisveiledere er blitt intervjuet om sine erfaringer med å delta i prosjektet. Analyser av disse intervjuene får fram at vi ved å endre på roller og relasjoner har skapt nye betingelser og muligheter for læring og utvikling. Dette har skjedd ved at deltagerne har inngått i praksisfellesskaper, der både ungdommer og studenter er blitt tilbudt posisjoner som er annerledes og overskrider dem som vanligvis forbindes med student-ungdom-relasjoner. For ungdommene blir posisjonen som den kompetente barnevernsklient og veileder tilgjengelige, for studenten blir en ny form for profesjonsutøvelse gjort mulig.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3173