Det er feelgood på den litt leie måten - en sammenligning av profesjonelle anmeldere og vanlige leseres litterære kvalitetskriterier.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Sammendrag

I de senere år har den stadige utbredelsen av internett ført til at vanlige lesere i langt større grad har mulighet til å spre sine vurderinger av litteratur til andre. Dette har ført til at sosiale nettsteder med bøker som tema og bokblogger nå er et vanlig fenomen. Men hvordan forholder disse seg til kvaliteten i det de leser? Vurderer de etter visse kriterier? Er det likheter mellom hvordan disse vurderer kvalitet og hvordan profesjonelle anmeldere som blir publisert hvor bokanmeldelser tradisjonelt har vært å finne, nemlig i avisene? I denne oppgaven er det blitt gjort en sammenligning mellom tre grupper som vurderer litteratur, anmeldere i aviser, brukere på det sosiale boknettstedet bokelskere.no, og bokbloggere. Omtaler av tre forskjellige bøker av de respektive gruppene er blitt brukt som utgangspunkt for å kunne si noe om likheter og forskjeller. Det viser seg at alle gruppene bruker alle de forhåndsdefinerte kvalitetskriteriene i omtrent like stor grad, og at når det kommer til hvordan de vurderer bøkene er det som regel større ulikheter innad i gruppene enn mellom dem. Dette kan tyde på at det i Norge i dag ikke er store forskjeller på profesjonelle anmeldere og vanlige lesere.
With the Internet becoming more and more common in the last decades ordinary readers opportunity to spread their assessment of literature to a greater and greater number of people across the world. Social networks with books as their subject and book blogs have become commonplace. But who does these readers view the quality in what the read? Are there signs that their assessment is based in any criteria for determining literary quality? Are their similarities between these readers and the assessment of literary critics in the traditional channel for book reviews, the Norwegian newspapers? This paper will focus on a comparison between three groups who assess literature, critics in the newspapers, users of the Norwegian social book sites bokelskere.no, and selected book bloggers. The reviews of three different books from the respective groups have been used as a basis for the comparison to find similarities and differences. It turns out that all the groups use the predefined set of quality criteria equally, and when it comes to how they assess the quality of the books there are more differences of opinion inside the groups than between them. This can be a sign that there are not big differences between professional critics and ordinary readers in Norway.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2221