Det diskursive i møtet mellom kunst og arkitektur - mot en utvidet forståelse av det bygningsintegrerte