Den norske velferdsstaten: En sosial investeringsstat?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016-01-01

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for velferdsforskning;19(01)

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Befolkningsaldring, globalisering og økonomisk omstilling har endret premissene for velferdsstaten. «Sosiale investeringer» står høyt på den europeiske dagsordenen som et mulig svar på disse utfordringene. Perspektivet har imidlertid fått lite oppmerksomhet i norsk velferdsstatsforskning. Artikkelen tar utgangspunkt i sosial investeringsperspektivet i den nyere internasjonale velferdsstatsforskningen og drøfter i hvilken grad den norske velferdsstaten kan beskrives som en sosial investeringsstat. Gjennom en litteraturgjennomgang og deskriptiv analyse av OECD-data konkluderer vi med at Norge og resten av Norden var tidlig ute i utviklingen av sosiale investeringer. Norden er fortsatt det fremste eksemplet når det gjelder å omsette sosial investeringsperspektivet i praksis.

Emneord

Versjon

© 2016 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for non-commercial use, provided the original author and source are credited.

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3247