«Deep reading» i biblioteket: et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskap- og kulturformidling;4(1)

Utgiver

Københavns Universitet, Informationsvidenskabelige Akademi

Dokumenttype

Sammendrag

Bibliotekene ivrer etter å kunne tilby e-bøker til lånerne. I Norge har de fleste fagbibliotekene lenge hatt store samlinger av e-bøker, mens folkebibliotekene først fra 2013 kunne tilby norskspråklige titler. I denne artikkelen undersøker vi hvordan bibliotekenes e-boktilbud understøtter deep reading, som betegner konsentrert og sammenhengende lesing av lineær og hovedsakelig skriftbasert tekst. Denne typen lesing blir ansett som truet av leseadferden på Internett, som kjennetegnes av multitasking og hyppige avbrudd. I artikkelen presenteres tverrfaglig empirisk forskning på digital lesing med spesiell vekt på ulike leseteknologiers affordanser, og funnene derfra ses i sammenheng med e-boktilbudene i henholdsvis fag- og folkebibliotek i Norge. Gjennomgangen viser at fagbibliotekenes e-bøker i liten grad gir støtte til deep reading i læringssammenheng, mens folkebibliotekenes tilbud fungerer bedre. Dagens leseteknologier i kombinasjon med bibliotekenes utlånssystemer gjør at e-bøker ikke kan erstatte papirbøker, men vil kunne fungere godt som et supplement til fysiske eksemplarer.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2446