De som er kasta ut av det normale : om selvskading og selvterapi i et emo/alternativt miljø i 'Torsdal', Norge

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for ungdomsforskning;1

Utgiver

NOVA

Dokumenttype

Sammendrag

Basert på en serie intervjuer utført i 2010, retter artikkelen søkelyset mot et tidligere lite utforsket transnasjonalt ungdomskulturelt fellesskap som omtales som «emo», og som ofte er assosiert med depressivitet og ulike former for selvskading. Emo oppstod i kjølvannet av hardcore punkscenen i Washington DC på 1980-tallet, og har gjennomgått en rekke transformasjoner underveis. Emo-betegnelsen er avledet fra ordet emotions, og indikerer at følelsene blir sett som sentrale. Her vises hvordan ungdommene benytter populærkulturelle uttrykk i form av musikk, tekster, filmer, spill, tegneserier og klær, til å gi uttrykk for og reflektere over sentrale og problematiske hendelser i deres egne liv. Emo-subkulturen slik den «gjøres» og transformeres i en større norsk by analyseres som et uttrykk for motstand mot hva som omtales som «perfeksjonstyranniet», og har også betydelige selvterapeutiske trekk.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2587