De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011-12

Serie/Rapportnr.

Nordisk administrativt tidsskrift;88 (3)

Utgiver

Nordisk Administrativt Forbund på Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Dokumenttype

Sammendrag

Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum står de politiserende embetsmenn: politisk agerende embetsmenn som ut fra en mer eller mindre vitenskapelig forankret ideologi bedrev radikalt reformarbeid. I en avsluttende del reflekterer jeg omkring tradisjonen fra de politiserende embetsmenn i den nye styringssituasjon med dens spenninger mellom sosialdemokratiske og postsosialdemokratiske tendenser.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1149